TRYGGHETSGARANTI - LES MER

Kapama Private Game Reserve, Sør-Afrika

Kapama Private Game Reserve, Sør-Afrika
Kapama Private Game Reserve, Sør-Afrika
ForsideKapama Private Game Reserve, Sør-Afrika

Kapama Private Game Reserve, Sør-Afrika

ForsideKapama Private Game Reserve, Sør-Afrika

I 1986 kjøpte den sør-afrikanske bonden Johann Roode et stykke jord i Limpopo -provinsen nær på Kruger nasjonalpark. Her ville han drive med kvegoppdrett. Det gikk ikke så bra. Sykdommer og (spesielt) rovdyr gjorde store innhugg i kvegflokken, og etter ganske kort tid innså han at området var dårlig egnet til kvegdrift. Rovdyrene trivdes derimot utmerket, så i stedet for kvegfarm bestemte han seg for å bruke området til å opprette et privat viltreservat.

Her kunne historien ha sluttet, men det gjorde den ikke.

Roode kjøpte mer land, og viltreservatet ble stadig større. Samme år (1993) som Nelson Mandela og F. W. de Klerk vant Nobels fredspris, ble Kapama Private Game Reserve grunnlagt.

Bærekraft er på mange måter selve kjernen i Kapamas historie, og siden Roode kjøpte sitt stykke land har prosjektene stadig vokst – både i antall og utstrekning.

Det ble raskt klart at man trengte å få lokalbefolkningen med på laget hvis man skulle klare å bevare naturen og dyrelivet. Derfor har Kapama tatt initiativet til en lang rekke prosjekter som styrker lokalsamfunnet økonomisk. Her gir man utdanning og skaper jobber, og man bidrar også til at kommende generasjoner lærer om miljø, naturvern, biologisk mangfold osv.

Lodgen har installert et gigantisk solcelleanlegg, her jobbes det aktivt med avfallssortering og gjenbruk av spillvann. Det kjøpes primært matvarer fra lokale bønder for å unngå både lang transport og å støtte lokalsamfunnet. På Kapama er de opptatt av sitt eget miljøfotavtrykk – og derfor også av DITT avtrykk når du besøker lodgen.

Som gjest her har du mulighet til å besøke en av skolene Kapama støtter, og du har også mulighet til selv å støtte prosjektene – bare spør på lodgen!

SE ALL BILDER
Galleri