TRYGGHETSGARANTI - LES MER

Bærekraft

Bærekraft
Bærekraft
ForsideBærekraft

Bærekraft

ForsideBærekraft

Hva betyr det egentlig når et reisebyrå hevder at de arbeider målrettet med ansvarlighet og bærekraft? Er det ikke et motsetningsforhold mellom det å sende folk til den andre siden av jorden – med fly – og samtidig si at man prøver å tenke på bærekraftige løsninger?

Ja, er det korte svaret.
Nei, slik trenger det ikke å være, er det riktige svaret.

Vi i TourCompass arbeider derfor målrettet med en ambisiøs og langsiktig bærekraftsstrategi. Vi prøver å drive vår virksomhet på en ansvarlig måte.

De klima- og miljømessige utfordringene vi står overfor, er enorme. Vi vet godt at vi har et medansvar. Vi har derfor sluttet oss til klimamålene i Paris-avtalen. 

Vi arbeider også helt konkret med flere av FNs Verdensmål fordi vi mener at vi har en unik mulighet til å bidra til en positiv utvikling i mange av de landene vi reiser til – både sosialt og miljømessig.

På klimafronten utarbeider vi hvert år et klimaregnskap, og vi har en helt konkret og meget ambisiøs plan for hvordan vi kan bidra til å redusere utslippet av CO2. 

Når det gjelder miljø, arbeider vi primært med biologisk mangfold, mer spesifikt dyrevelferd og truede naturområder.

Men det er på det sosiale området at vi virkelig kan gjøre en forskjell.

Mange av reisene våre går til steder i verden der menneskene ikke har den samme levestandarden som vi kjenner fra vår egen hverdag. Nettopp i kraft av reisene våre bidrar vi til å skape jobber, økonomisk vekst, bedre muligheter til utdanning og bedre levevilkår

Vi tar disse oppgavene på alvor. Vi velger samarbeidspartnere som selv arbeider aktivt med å gjøre en forskjell i lokalsamfunnene, og vi støtter en lang rekke prosjekter som bidrar til å skape et positivt fotavtrykk i verden.

Det er nemlig nettopp det reiser også kan gjøre. Skape positive fotavtrykk – både hos dem som opplever og hos dem som skaper disse opplevelsene. 

Nedenfor kan du se noen av de prosjektene vi allerede er involvert i.

Du kan lese vår siste bærekraftsrapport her.

Vi er engasjerte
Prosjekter vi støtter

Sertifiseringer

UN Global Compact

UN Global Compact

TourCompass er medlem av UN Global Compact. Det er et globalt nettverk av virksomheter og organisasjoner som forplikter seg til å arbeide etter ti prinsipper for menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, klima og miljø og korrupsjonsforebygging samt til å bidra til oppnåelse av FNs verdensmål. Som medlem av UN Global Compact er vi hvert år forpliktet til å rapportere om hvordan vi arbeider etter de ti prinsippene og beskrive hvordan vi som virksomhet har bidratt til oppnåelse av verdensmålene i løpet av året.

Science Based Targets

Science Based Targets

TourCompass har et ganske ambisiøst klimamål. Vi har sluttet oss til Paris-avtalen og arbeider målrettet for å redusere CO2-utslippene våre – både direkte og indirekte. Derfor er vi også veldig stolte av å være sertifisert i henhold til Science Based Target.