TRYGGHETSGARANTI - LES MER

Moshi Kids Center, Tanzania

Moshi Kids Center, Tanzania
Moshi Kids Center, Tanzania
ForsideMoshi Kids Center, Tanzania

Moshi Kids Center, Tanzania

ForsideMoshi Kids Center, Tanzania

Målt etter inntekt per innbygger er Tanzania et av verdens fattigste land.

En meget stor prosentandel av Tanzanias barn lever enten i absolutt fattigdom eller i det FN kaller “flerdimensjonal fattigdom”.

Absolutt fattigdom betyr at man ganske enkelt ikke får dekket helt grunnleggende behov, som mat og klær og et sted å sove.

Begrepet flerdimensjonal fattigdom innebærer at selv om grunnleggende behov ER dekket, og man har både mat og tak over hodet, er det andre behov som ikke er oppfylt, som tilgang til rent vann og elektrisitet og mulighet til f.eks. å få en utdanning.

På Moshi Kids Center i Moshi arbeider NGO-en Zara Charity målrettet for å gi barn fra fattige familier en litt bedre start på skolegangen. Zara Charity identifiserer familier som verken har råd til eller erfaring i å sende barna sine på skole og tilbyr barna en gratis førskole, der de både får et måltid mat, klær og muligheten til å lære hva det faktisk betyr å gå på skole.

Det overordnede daglige målet med førskolen er å gi barna bedre muligheter. De får mat og klær – og en mulighet til å bli forberedt på et annet liv. Det mer langsiktige målet med førskolen er å opprette “sponsorships”, slik at barna kan gå videre på en EKTE skole og få utdanning.

Vi i TourCompass støtter denne førskolen med et fast månedlig beløp. Så når du kjøper reisen din hos oss, bidrar du også til å støtte førskolen.

Hvis du overnatter på Springlands Hotel i Moshi, f.eks. i forbindelse med en vandring på Kilimanjaro, kan du besøke førskolen, som bare ligger et steinkast fra hotellet. Du må gjerne ta med klær og leker du kan gi til barna, og du kan også bli kjørt til markedet og kjøpe mat til førskolen.

SE ALL BILDER
Galleri